Static GK For All State

Advertisment
 1. Andhra Pradesh (Hyderabad)
 2. Arunachal Pradesh (Itanagar)
 3. Assam (Dispur)
 4. Bihar (Patna)
 5. Chhattisgarh (Raipur)
 6. Goa (Panaji)
 7. Gujarat (Gandhinagar)
 8. Haryana (Chandigarh)
 9. Himachal Pradesh (Shimla)
 10. Jammu & Kashmir (Srinagar{Summer}, Jammu{Winter})
 11. Jharkhand (Ranchi)
 12. Karnataka (Bangalore)
 13. Kerala (Thiruvananthapuram)
 14. Madhya Pradesh (Bhopal)
 15. Maharashtra (Mumbai)
 16. Manipur (Imphal)
 17. Meghalaya (Shillong)
 18. Mizoram (Aizawl)
 19. Nagaland (Kohima)
 20. Odisha (Bhubaneshwar)
 21. Punjab (Chandigarh)
 22. Rajasthan (Jaipur)
 23. Sikkim (Gangtok)
 24. Tamil Nadu (Chennai)
 25. Telangana (Hyderabad)
 26. Tripura (Agartala)
 27. Uttarakhand (Dehradun)
 28. Uttar Pradesh (Lucknow)
 29. West Bengal (Kolkata)

Recent Posts

StudyMock.com All Copyright Reserve © 2018